Triển lãm, giới thiệu sách chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5

Ngày 26/4/2019, Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh A đã phối hợp với Thư viện huyện Hòa Bình tổ chức trưng bày, phục vụ, giới thiệu sách năm 2019 nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giáo viên, các em học sinh về vai trò và tác dụng của sách, báo, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa và khẳng định giá trị của sách trong đời sống xã hội; đây là hoạt động nằm trong chương trình kế hoạch hàng năm của Thư viện  trường. Hoạt động đã thu hút đông đảo giáo viên, học sinh toàn trường và cha mẹ học sinh.

Nhãn

 

Nhãn