Sinh hoạt chuyên môn tổ 3 cấp huyện lần thứ II

         - Ngày 29/3/2019, trường Tiểu học Vĩnh Thịnh A đã tổ chức SHCM lần thứ II, Tổ Ba cấp huyện. Về dự có bà Nguyễn Thị Phương Uyên - Cán bộ chuyên môn Tiểu học Phòng GD-ĐT, đại diện CBQL và giáo viên dạy lớp 3 các trường Tiểu học trong huyện.  

         - Buổi sinh hoạt tập trung trao đổi, bàn giải pháp thực hiện tốt việc tổ chức giáo dục ngoài giờ lên lớp theo hướng trải nghiệm sáng tạo thông qua Chuyên đề và tiết dạy minh họa. Ngoài ra, lãnh đạo tổ cũng đã đánh giá, tổng kết việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn năm học 2018-2019. Buổi sinh hoạt đã thành công đúng kế hoạch,  góp phần bồi dưỡng tay nghề, nghiệp vụ sư phạm nhà giáo,  nâng cao chất lượng  giáo dục toàn diện cho học sinh.

Thầy Văn Hoàng Vũ hướng dẫn tiết sinh hoạt chuyên môn