Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chào mừng 26/3/2019

       Thiết thực lập thành tích chào mừng ngày 26/3/1931 – 26/3/2019, trường Tiểu học Vĩnh Thịnh A tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn". Tham gia ngày hội có hơn 500 học sinh và giáo viên toàn trường. 

      Trong ngày hội, học sinh được nghe lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tham gia các trò chơi dân gian, qua đó tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, khơi gợi và phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của thanh niên cũng như việc thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó phấn đấu trở thành đoàn viên.

 

 

Lễ khai mạc

 

Các em học sinh đang thi đổ nước vào chai

 

Và truyền chanh bằng muỗng

 

Nhảy bao 

 

Kéo có là một trong những trò chơi mà các em hào hứng nhất