10/09/19  Tin của trường  22
 Bà Trần Thị Tiễn - Phó trưởng phòng phát biểu chỉ đạoNhãnNhãn
 10/05/19  Tin tức - Sự kiện  73
Ngày 26/4/2019, Trường Tiểu học Vĩnh Thịnh A đã phối hợp với Thư viện huyện Hòa Bình tổ chức trưng bày, phục vụ, giới thiệu sách năm 2019 nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho giáo viên, các em học sinh về vai trò và tác dụng của sách, báo, góp phần tôn vinh các giá trị ...