Dowload thời khóa biểu Khối 1. Tại đây

Khoi 1.doc