Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kiều Trang
Tổ trưởng tổ 4 Trần Thị Kiều Trang
Ngày tháng năm sinh 20/09/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ xã Vĩnh Thịnh- huyện Hòa Bình- tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại 0946045840
Email tranthikieutrangvta@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách