Thông tin chi tiết:
Trần Ngọc Mến
Giáo viên thể dục Trần Ngọc Mến
Ngày tháng năm sinh 16/11/1972
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ xã Vĩnh Mỹ A- huyện Hòa Bình- tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại 0917734070
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách