Thông tin chi tiết:
Lê Bích Hiền
Giáo viên Mĩ thuật Lê Bích Hiền
Ngày tháng năm sinh 20/11/1988
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Chuyên môn
Địa chỉ xã Vĩnh Thịnh- huyện Hòa Bình- tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại 0901244629
Email lebichhien20111988@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách