• IMG_20190319_085654
  • 20190315_09563825
  • DSC_5026
  • DSC_4970
  • DSC_4963
  • DSC_5019
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 83/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí ...
Nội dung chi tập huấn, bồi dưỡng được quy định trong Thông tư gồm: Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống quản lý học tập trực tuyến; Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi ...
> Xem chi tiết

Tin nhanh
Thư viện video
Vị trí
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 12 : 25
Tháng trước : 267
Quý 4 : 468
Năm 2021 : 2.845
Năm trước : 3.386
Tổng số : 7.058
Tin ảnh